WELK GEMEENTELIJK BELEID IS OPGENOMEN IN DE OMGEVINGSVISIE?

De omgevingsvisie Asten bouwt voort op bestaand beleid. De hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid voor de fysieke leefomgeving zijn verwerkt in deze omgevingsvisie. Deze bestaande beleidsnota’s, -visies en -plannen, alsmede toekomstige wijzigingen van dit beleid, blijven behouden naast de omgevingsvisie en vormen een nadere uitwerking van en een toelichting op de hoofdlijnen uit de omgevingsvisie.


WELK BELEID VAN ONZE KETENPARTNERS IS OPGENOMEN IN DE OMGEVINGSVISIE?
De gemeente moet bij de afweging van initiatieven vaak rekening houden met beleid van andere overheden en ketenpartners. Hieronder volgt een overzicht van relevant beleid van de provincie, het waterschap en ketenpartners.

WELKE NATIONALE WETTEN EN REGELS GELDEN ER?

Wie aan de slag wil met een initiatief moet daarbij altijd rekening houden met de wetten en regels zoals die in Nederland zijn vastgesteld. Deze website van de Rijksoverheid biedt toegang tot alle wet- en regelgeving. De gemeente helpt initiatiefnemers graag verder bij het bepalen welke wet- en regelgeving relevant is.

wetten, regelgeving en beleid

WELK GEMEENTELIJK BELEID IS OPGENOMEN IN DE OMGEVINGSVISIE?

De omgevingsvisie Asten bouwt voort op bestaand beleid. De hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid voor de fysieke leefomgeving zijn verwerkt in deze omgevingsvisie. Deze bestaande beleidsnota’s, -visies en -plannen, alsmede toekomstige wijzigingen van dit beleid, blijven behouden naast de omgevingsvisie en vormen een nadere uitwerking van en een toelichting op de hoofdlijnen uit de omgevingsvisie.


WELK BELEID VAN ONZE KETENPARTNERS IS OPGENOMEN IN DE OMGEVINGSVISIE?
De gemeente moet bij de afweging van initiatieven vaak rekening houden met beleid van andere overheden en ketenpartners. Hieronder volgt een overzicht van relevant beleid van de provincie, het waterschap en ketenpartners.

WELKE NATIONALE WETTEN EN REGELS GELDEN ER?

Wie aan de slag wil met een initiatief moet daarbij altijd rekening houden met de wetten en regels zoals die in Nederland zijn vastgesteld. Deze website van de Rijksoverheid biedt toegang tot alle wet- en regelgeving. De gemeente helpt initiatiefnemers graag verder bij het bepalen welke wet- en regelgeving relevant is.

wetten, regelgeving en beleid