New image
logo1
logo2
ik heb een initiatief

Als je van plan bent om iets te doen dat gevolgen heeft voor onze leefomgeving – zoals een huis bouwen of verbouwen of een bedrijf uitbreiden, dan is het goed om met het volgende rekening te houden.

  • Vanzelfsprekend gelden altijd de wetten en regels zoals die in Nederland zijn vastgesteld. Binnen de gemeente zijn dit soort zaken voor de leefomgeving vastgelegd in een bestemmingsplan. Door dit te raadplegen kun je achterhalen wat op een bepaalde plek in onze gemeente mag gebeuren. Via de kaart kun je voor alle gebieden achterhalen welk beleid en welke wet- en regelgeving van belang is.
  • Voor alle gebieden in onze gemeente hebben we beschreven welke kwaliteiten we daar belangrijk vinden. Denk bijvoorbeeld aan de openheid van het landschap en oude karakteristieke bebouwing, maar ook aan zaken als werkgelegenheid, gezondheid en veiligheid. Een initiatief kan rekenen op medewerking vanuit de gemeente als het bijdraagt aan het behoud of het versterken van die kwaliteiten.
  • Ook hebben we per gebied beschreven wat daar moet gebeuren om het nog vitaler, leefbaarder en aantrekkelijker te maken. Een initiatief kan rekenen op medewerking vanuit de gemeente als het bijdraagt aan het realiseren van deze ambities.
  • Tot slot is het belangrijk om in gesprek te gaan over je plannen. Met anderen die iets van het initiatief zullen merken, zoals je buren of ondernemers in de omgeving, en met de gemeente. Zo kom je erachter waar eventuele pijnpunten zitten en kun je onderzoeken of je daaraan tegemoet kunt komen door je plan op punten aan te passen.
New image

Als je op zoek bent naar een locatie voor een bepaald initiatief dan kun je via de kaart informatie vinden over de diverse gebieden binnen de gemeente Asten.

We gaan als gemeente graag in gesprek over initiatieven die onze leefomgeving verder helpen. Of het nou een concreet plan is, of een idee dat nog verder ontwikkeld moet worden, aarzel niet om contact op te nemen!

Voor algemene informatie over bouwen kun je alvast de volgende sites raadplegen:

www.ruimtelijkeplannen.nl – informatie over de ruimtelijke plannen van de gemeente Asten, zoals onze bestemmingsplannen

www.omgevingsloket.nl – informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning

logo1
logo2
New image
ik heb een initiatief

Als je van plan bent om iets te doen dat gevolgen heeft voor onze leefomgeving – zoals een huis bouwen of verbouwen of een bedrijf uitbreiden, dan is het goed om met het volgende rekening te houden.

  • Vanzelfsprekend gelden altijd de wetten en regels zoals die in Nederland zijn vastgesteld. Binnen de gemeente zijn dit soort zaken voor de leefomgeving vastgelegd in een bestemmingsplan. Door dit te raadplegen kun je achterhalen wat op een bepaalde plek in onze gemeente mag gebeuren. Via de kaart kun je voor alle gebieden achterhalen welk beleid en welke wet- en regelgeving van belang is.
  • Voor alle gebieden in onze gemeente hebben we beschreven welke kwaliteiten we daar belangrijk vinden. Denk bijvoorbeeld aan de openheid van het landschap en oude karakteristieke bebouwing, maar ook aan zaken als werkgelegenheid, gezondheid en veiligheid. Een initiatief kan rekenen op medewerking vanuit de gemeente als het bijdraagt aan het behoud of het versterken van die kwaliteiten.
  • Ook hebben we per gebied beschreven wat daar moet gebeuren om het nog vitaler, leefbaarder en aantrekkelijker te maken. Een initiatief kan rekenen op medewerking vanuit de gemeente als het bijdraagt aan het realiseren van deze ambities.
  • Tot slot is het belangrijk om in gesprek te gaan over je plannen. Met anderen die iets van het initiatief zullen merken, zoals je buren of ondernemers in de omgeving, en met de gemeente. Zo kom je erachter waar eventuele pijnpunten zitten en kun je onderzoeken of je daaraan tegemoet kunt komen door je plan op punten aan te passen.

Als je op zoek bent naar een locatie voor een bepaald initiatief dan kun je via de kaart informatie vinden over de diverse gebieden binnen de gemeente Asten.

We gaan als gemeente graag in gesprek over initiatieven die onze leefomgeving verder helpen. Of het nou een concreet plan is, of een idee dat nog verder ontwikkeld moet worden, aarzel niet om contact op te nemen!

Voor algemene informatie over bouwen kun je alvast de volgende sites raadplegen:

www.ruimtelijkeplannen.nl – informatie over de ruimtelijke plannen van de gemeente Asten, zoals onze bestemmingsplannen

www.omgevingsloket.nl – informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning

New image