Als je op zoek bent naar een locatie voor een bepaald initiatief dan kun je via de kaart informatie vinden over de diverse gebieden binnen de gemeente Asten.  We gaan als gemeente graag in gesprek over initiatieven die onze leefomgeving verder helpen. Of het nou een concreet plan is, of een idee dat nog verder ontwikkeld moet worden, aarzel niet om contact op te nemen!

Voor algemene informatie over bouwen kun je alvast de volgende sites raadplegen:

www.ruimtelijkeplannen.nl – informatie over de ruimtelijke plannen van de gemeente Asten, zoals onze bestemmingsplannen

www.omgevingsloket.nl – informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning

Als je van plan bent om iets te doen dat gevolgen heeft voor onze leefomgeving – zoals een huis bouwen of verbouwen of een bedrijf uitbreiden, dan kun je te maken krijgen met de omgevingsvisie.

Uitgangspunt van de gemeente bij de afweging van initiatieven is het “ja, mits” principe. Een initiatief krijgt medewerking mits het in voldoende mate bijdraagt aan kwaliteiten en opgaven die in de omgevingsvisie zijn beschreven. Hoe die afweging uitpakt wordt duidelijk in het proces van belangenafweging dat met de initiatiefnemer en belanghebbenden wordt doorlopen. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad het definitieve besluit.

Initiatiefnemers wordt gevraagd met het volgende rekening te houden:

  • Vanzelfsprekend gelden altijd de wetten en regels zoals die in Nederland zijn vastgesteld. Binnen de gemeente zijn dit soort zaken voor de leefomgeving vastgelegd in een bestemmingsplan. Door dit te raadplegen kun je achterhalen wat op een bepaalde plek in onze gemeente mag gebeuren. Via de kaart kun je voor alle gebieden achterhalen welk beleid en welke wet- en regelgeving van belang is.
  • Voor alle gebieden in onze gemeente hebben we beschreven welke kwaliteiten we daar belangrijk vinden. Denk bijvoorbeeld aan de openheid van het landschap en oude karakteristieke bebouwing, maar ook aan zaken als werkgelegenheid, gezondheid en veiligheid. Een initiatief kan rekenen op medewerking vanuit de gemeente als het bijdraagt aan het behoud of het versterken van die kwaliteiten (ja, mits).
  • Per gebied is ook beschreven wat daar moet gebeuren om het nog vitaler, leefbaarder en aantrekkelijker te maken. Een initiatief kan rekenen op medewerking vanuit de gemeente als het bijdraagt aan het realiseren van deze ambities (ja, mits).
  • De gebieden in de omgevingsvisie zijn globaal aangegeven Als een initiatief grenst aan meerdere gebieden in de visie, dan zal de gemeente naar de kwaliteiten en opgaven van al deze gebieden kijken.
  • Tot slot is het belangrijk om in gesprek te gaan over je plannen. Met anderen die iets van het initiatief zullen merken, zoals je buren of ondernemers in de omgeving, en met de gemeente. Zo kom je erachter waar eventuele pijnpunten zitten en kun je onderzoeken of je daaraan tegemoet kunt komen door je plan op punten aan te passen. De gemeente bereidt momenteel een Handreiking omgevingsdialoog voor die initiatiefnemers helpt bij het gesprek met de omgeving. Om initiatiefnemers op weg te helpen heeft de gemeente een handreiking opgesteld die initiatiefnemers handvatten biedt voor het gesprek met de omgeving.


ik heb een initiatief

Als je op zoek bent naar een locatie voor een bepaald initiatief dan kun je via de kaart informatie vinden over de diverse gebieden binnen de gemeente Asten.  We gaan als gemeente graag in gesprek over initiatieven die onze leefomgeving verder helpen. Of het nou een concreet plan is, of een idee dat nog verder ontwikkeld moet worden, aarzel niet om contact op te nemen!

Voor algemene informatie over bouwen kun je alvast de volgende sites raadplegen:

www.ruimtelijkeplannen.nl – informatie over de ruimtelijke plannen van de gemeente Asten, zoals onze bestemmingsplannen

www.omgevingsloket.nl – informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning

Als je van plan bent om iets te doen dat gevolgen heeft voor onze leefomgeving – zoals een huis bouwen of verbouwen of een bedrijf uitbreiden, dan kun je te maken krijgen met de omgevingsvisie.

Uitgangspunt van de gemeente bij de afweging van initiatieven is het “ja, mits” principe. Een initiatief krijgt medewerking mits het in voldoende mate bijdraagt aan kwaliteiten en opgaven die in de omgevingsvisie zijn beschreven. Hoe die afweging uitpakt wordt duidelijk in het proces van belangenafweging dat met de initiatiefnemer en belanghebbenden wordt doorlopen. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad het definitieve besluit.

Initiatiefnemers wordt gevraagd met het volgende rekening te houden:

  • Vanzelfsprekend gelden altijd de wetten en regels zoals die in Nederland zijn vastgesteld. Binnen de gemeente zijn dit soort zaken voor de leefomgeving vastgelegd in een bestemmingsplan. Door dit te raadplegen kun je achterhalen wat op een bepaalde plek in onze gemeente mag gebeuren. Via de kaart kun je voor alle gebieden achterhalen welk beleid en welke wet- en regelgeving van belang is.
  • Voor alle gebieden in onze gemeente hebben we beschreven welke kwaliteiten we daar belangrijk vinden. Denk bijvoorbeeld aan de openheid van het landschap en oude karakteristieke bebouwing, maar ook aan zaken als werkgelegenheid, gezondheid en veiligheid. Een initiatief kan rekenen op medewerking vanuit de gemeente als het bijdraagt aan het behoud of het versterken van die kwaliteiten (ja, mits).
  • Per gebied is ook beschreven wat daar moet gebeuren om het nog vitaler, leefbaarder en aantrekkelijker te maken. Een initiatief kan rekenen op medewerking vanuit de gemeente als het bijdraagt aan het realiseren van deze ambities (ja, mits).
  • De gebieden in de omgevingsvisie zijn globaal aangegeven Als een initiatief grenst aan meerdere gebieden in de visie, dan zal de gemeente naar de kwaliteiten en opgaven van al deze gebieden kijken.
  • Tot slot is het belangrijk om in gesprek te gaan over je plannen. Met anderen die iets van het initiatief zullen merken, zoals je buren of ondernemers in de omgeving, en met de gemeente. Zo kom je erachter waar eventuele pijnpunten zitten en kun je onderzoeken of je daaraan tegemoet kunt komen door je plan op punten aan te passen. De gemeente bereidt momenteel een Handreiking omgevingsdialoog voor die initiatiefnemers helpt bij het gesprek met de omgeving. Om initiatiefnemers op weg te helpen heeft de gemeente een handreiking opgesteld die initiatiefnemers handvatten biedt voor het gesprek met de omgeving.


ik heb een initiatief