achtergrond
logo1
logo2
omgevingsvisie
asten

Welkom bij de omgevingsvisie Asten!

Ook in de toekomst willen we dat de gemeente Asten een plek is waar het goed wonen, leven en verblijven is. Daar werken we als inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en gemeente de komende jaren aan verder.


In de Omgevingsvisie vind je welke ambities we hebben voor onze fysieke leefomgeving. Dat is de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Het welbevinden van onze inwoners staat voorop. Daarom legt de omgevingsvisie ook nadrukkelijk de verbinding met het sociaal domein en ons gezondheidsbeleid.

De Omgevingsvisie is de basis voor het later op te stellen Omgevingsplan. Daar waar de omgevingsvisie de hoofdlijnen schetst, komen in het omgevingsplan meer concrete regels,  normen en waarden. Het omgevingsplan zal de huidige bestemmingsplannen gaan vervangen.

Als kompas voor de ontwikkeling van onze gemeente hebben we de Toekomstagenda 2030 opgesteld. Hierin staan de opgaven die de komende jaren centraal staan: de transformatie van het buitengebied, het vitaal houden van al onze kernen, de ontwikkeling van het centrum van Asten en het klimaatbestendig en energieneutraal worden in 2030. Daarnaast werken we aan de ‘vitale democratie’, dat is de manier waarop we als samenleving en overheid samen werken.

kaart agrarisch anders boeren buurten Dynamische dorpen pionieren Groen genieten Peel & Beek
heusden
ommel
asten
New image
klik op het
gebied waar je
meer over wilt
weten

Het ontwerp van de Omgevingsvisie Asten ligt van 12 maart t/m 22 april 2021 ter inzage. Gedurende deze termijn wordt inspraak verleend aan alle inwoners van de gemeente Asten en andere belanghebbenden. U kunt uw inspraakreactie richten aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 290, 5720 AG Asten of gemeente@asten.nl.

achtergrond
logo1
logo2
omgevingsvisie asten

Welkom bij de omgevingsvisie Asten!

Ook in de toekomst willen we dat de gemeente Asten een plek is waar het goed wonen, leven en verblijven is. Daar werken we als inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en gemeente de komende jaren aan verder.


Als kompas voor de ontwikkeling van onze gemeente hebben we de Toekomstagenda 2030 opgesteld. Hierin staan de opgaven die de komende jaren centraal staan: de transformatie van het buitengebied, het vitaal houden van al onze kernen, de ontwikkeling van het centrum van Asten en het klimaatbestendig en energieneutraal worden in 2030. Daarnaast werken we aan de  ‘vitale democratie’, dat is de manier waarop we als samenleving en overheid samen werken.

In de Omgevingsvisie hebben we opgeschreven wat dit betekent voor onze fysieke leefomgeving. Dat is de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Wat we willen koesteren en wat we willen ontwikkelen vind je terug in deze omgevingsvisie.

De Omgevingsvisie is de basis voor het later op te stellen Omgevingsplan. Daar waar de omgevingsvisie de hoofdlijnen schetst, komen in het omgevingsplan meer concrete regels,  normen en waarden. Het omgevingsplan zal de huidige bestemmingsplannen gaan vervangen.

New image
kaart
agrarisch anders
boeren buurten
Peel & Beek
Dynamische dorpen
pionieren
Groen genieten
asten
ommel
heusden

Het ontwerp van de Omgevingsvisie Asten ligt van 12 maart t/m 22 april 2021 ter inzage. Gedurende deze termijn wordt inspraak verleend aan alle inwoners van de gemeente Asten en andere belanghebbenden. U kunt uw inspraakreactie richten aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 290, 5720 AG Asten of gemeente@asten.nl.