Contact:
Gemeente Asten
Koningsplein 3, 5721 GJ Asten
Postbus 290, 5720 AG Asten
(0493) 671 212
gemeente@asten.nl
www.asten.nl

klik op het
gebied waar je
meer over wilt
weten
asten
ommel
heusden

Als kompas voor de ontwikkeling van onze gemeente hebben we eerder de Toekomstagenda 2030 opgesteld. Deze hebben we nu uitgewerkt in een omgevingsvisie. Hierin vind je welke ambities we hebben voor onze leefomgeving.

Samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties werken we de komende jaren verder aan kwaliteit en levendigheid van het centrum van Asten, de vitaliteit van Heusden en Ommel en een toekomstbestendige lokale economie.

De agrarische sector is en blijft belangrijk voor Asten. Daarbij staan onze boeren voor de opgave om de sector te verduurzamen, meer in balans te brengen met natuur en landschap en de gezondheid van de inwoners in onze dorpen. Met ondernemerschap en innovatie laten onze boeren zien klaar te zijn voor deze uitdaging.

Ook in Asten leveren we gezamenlijk een bijdrage aan de energietransitie en klimaatadaptatie. In 2030 willen we klimaatbestendig zijn, een gemeente met meer groen, een betere wateropvang, minder hittestress en een grote diversiteit in flora en fauna. Zo snel als mogelijk willen we energieneutraal zijn. Dit betekent onder meer dat waar het kan we zelf onze energie opwekken.

Doen, pionieren, de schouders eronder zetten. Het zijn sociale en economische kenmerken van onze inwoners en ondernemers die de komende decennia uitstekend van pas zullen komen. Als gemeente faciliteren we de komende jaren – voor zover nodig – initiatieven die ten goede komen aan welzijn en welvaart van onze inwoners en ondernemers. Zo maken we van Asten een plek waar het nog fijner wonen, leven en verblijven is!

Welkom bij de omgevingsvisie Asten!

Een landelijke gemeente, uniek gelegen tussen Aa, Astense Aa en de Groote Peel, ontsloten door de A67. In die omgeving is het prima wonen, leven en verblijven. Ook in de toekomst willen we dat de gemeente Asten een plek is waar het goed toeven is.

omgevingsvisie asten

De agrarische sector is en blijft belangrijk voor Asten. Daarbij staan onze boeren voor de opgave om de sector te verduurzamen, meer in balans te brengen met natuur en landschap en de gezondheid van de inwoners in onze dorpen. Met ondernemerschap en innovatie laten onze boeren zien klaar te zijn voor deze uitdaging.

Ook in Asten leveren we gezamenlijk een bijdrage aan de energietransitie en klimaatadaptatie. In 2030 willen we klimaatbestendig zijn, een gemeente met meer groen, een betere wateropvang, minder hittestress en een grote diversiteit in flora en fauna. Zo snel als mogelijk willen we energieneutraal zijn. Dit betekent onder meer dat waar het kan we zelf onze energie opwekken.

Doen, pionieren, de schouders eronder zetten. Het zijn sociale en economische kenmerken van onze inwoners en ondernemers die de komende decennia uitstekend van pas zullen komen. Als gemeente faciliteren we de komende jaren – voor zover nodig – initiatieven die ten goede komen aan welzijn en welvaart van onze inwoners en ondernemers. Zo maken we van Asten een plek waar het nog fijner wonen, leven en verblijven is!

Welkom bij de omgevingsvisie Asten!

Een landelijke gemeente, uniek gelegen tussen Aa, Astense Aa en de Groote Peel, ontsloten door de A67. In die omgeving is het prima wonen, leven en verblijven. Om dat zo te houden werken we aan kwaliteit en levendigheid van het centrum van Asten en de vitaliteit van Heusden en Ommel en werken we aan een toekomstbestendige lokale economie.


heusden
ommel
asten
omgevingsvisie asten