159492956494847_150908245_1280.jpg
logo1
logo2
wetten, regelgeving en beleid

WELKE WETTEN EN REGELS GELDEN ER?
Wie aan de slag wil met een initiatief moet daarbij altijd rekening houden met de wetten en regels zoals die in Nederland zijn vastgesteld. Hieronder vind je een overzicht van relevante wet- en regelgeving.

  • Geurgebiedsvisie en Verordening Geurhinder en veehouderij. Gemeente Asten (2020, in ontwerp)
  • www.ruimtelijkeplannen.nl – informatie over de ruimtelijke plannen van de gemeente Asten, zoals onze bestemmingsplannen
  • Wet- en regelgeving landbouw. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (2020) | Verzameling van relevante milieuwetgeving voor de landbouw
  • Wet- en regelgeving natuur en biodiversiteit. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2020) | Verzameling van relevante wetgeving op gebied van natuurbeheer en de ontwikkeling van biodiversiteit


WELK BELEID IS OPGENOMEN IN DE OMGEVINGSVISIE?
De omgevingsvisie Asten bouwt voort op bestaand beleid dat door de gemeenteraad van Asten is vastgesteld. De hoofdlijnen van het gemeentelijk en regionaal beleid voor de fysieke leefomgeving zijn verwerkt in deze omgevingsvisie. Meer informatie over dit beleid vind je hier.

logo1
logo2
159492956494847_150908245_1280.jpg
wetten, regelgeving en beleid

WELKE WETTEN EN REGELS GELDEN ER?
Wie aan de slag wil met een initiatief moet daarbij altijd rekening houden met de wetten en regels zoals die in Nederland zijn vastgesteld. Hieronder vind je een overzicht van relevante wet- en regelgeving.

  • Geurgebiedsvisie en Verordening Geurhinder en veehouderij. Gemeente Asten (2020, in ontwerp)
  • www.ruimtelijkeplannen.nl – informatie over de ruimtelijke plannen van de gemeente Asten, zoals onze bestemmingsplannen
  • Wet- en regelgeving landbouw. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (2020) | Verzameling van relevante milieuwetgeving voor de landbouw
  • Wet- en regelgeving natuur en biodiversiteit. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2020) | Verzameling van relevante wetgeving op gebied van natuurbeheer en de ontwikkeling van biodiversiteit


WELK BELEID IS OPGENOMEN IN DE OMGEVINGSVISIE?
De omgevingsvisie Asten bouwt voort op bestaand beleid dat door de gemeenteraad van Asten is vastgesteld. De hoofdlijnen van het gemeentelijk en regionaal beleid voor de fysieke leefomgeving zijn verwerkt in deze omgevingsvisie. Meer informatie over dit beleid vind je hier.