159492956494847_150908245_1280.jpg
logo1
logo2
wetten, regelgeving en beleid

WELK GEMEENTELIJK BELEID IS OPGENOMEN IN DE OMGEVINGSVISIE?

De omgevingsvisie Asten bouwt voort op bestaand beleid dat door de gemeenteraad van Asten is vastgesteld. De hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid voor de fysieke leefomgeving zijn verwerkt in deze omgevingsvisie. Dit onderliggend beleid kan een nadere uitwerking of toelichting bevatten van de hoofdlijnen. Die kunnen helpen bij het indienen van initiatieven en het afwegen ervan.


WELK REGIONAAL EN PROVINCIAAL BELEID IS OPGENOMEN IN DE OMGEVINGSVISIE?
De gemeente moet bij de afweging van initiatieven vaak rekening houden met beleid van andere overheden. Hieronder volgt een overzicht van relevant beleid van de regio, de provincie, het waterschap en ketenpartners.


WELKE NATIONALE WETTEN EN REGELS GELDEN ER?
Wie aan de slag wil met een initiatief moet daarbij altijd rekening houden met de wetten en regels zoals die in Nederland zijn vastgesteld. Deze website van de Rijksoverheid biedt toegang tot alle wet- en regelgeving. De gemeente helpt initiatiefnemers graag verder bij het bepalen welke wet- en regelgeving relevant is.

logo1
logo2
159492956494847_150908245_1280.jpg
wetten, regelgeving en beleid

WELK GEMEENTELIJK BELEID IS OPGENOMEN IN DE OMGEVINGSVISIE?

De omgevingsvisie Asten bouwt voort op bestaand beleid dat door de gemeenteraad van Asten is vastgesteld. De hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid voor de fysieke leefomgeving zijn verwerkt in deze omgevingsvisie. Dit onderliggend beleid kan een nadere uitwerking of toelichting bevatten van de hoofdlijnen. Die kunnen helpen bij het indienen van initiatieven en het afwegen ervan.


WELK REGIONAAL EN PROVINCIAAL BELEID IS OPGENOMEN IN DE OMGEVINGSVISIE?
De gemeente moet bij de afweging van initiatieven vaak rekening houden met beleid van andere overheden. Hieronder volgt een overzicht van relevant beleid van de regio, de provincie, het waterschap en ketenpartners.


WELKE NATIONALE WETTEN EN REGELS GELDEN ER?
Wie aan de slag wil met een initiatief moet daarbij altijd rekening houden met de wetten en regels zoals die in Nederland zijn vastgesteld. Deze website van de Rijksoverheid biedt toegang tot alle wet- en regelgeving. De gemeente helpt initiatiefnemers graag verder bij het bepalen welke wet- en regelgeving relevant is.